Terug naar de hoofdpagina

 

De bijbel naverteld door Pouwel (2de leerjaar)

(aan de hand van bekende schilderijen)

 

Geschiedenis van de Theologie

 

Het Woord Gods als Sacrament

(over Erasmus, Luther en Driedo)

 

Edward Schillebeeckx (1914-2009)

 

Theologie

Vaticanum II en Aggiornamento

 

Natuurverlangen versus symbolische orde

(over De Lubac en Vergote)

Nut van de kerkgeschiedenis

(over Nietsche, Congar, de theorie van de geschiedenis
en de verhouding van positieve en systematische theologie)

Kerkhistorische methodiek en kerkhervorming

Theologie en kerkelijk leergezag


Kerkelijk ambt

- ambten en machten

- diaconaat

Huwelijk

Muziek en mystiek op het huwelijk van Filip en Mathilde

 

Geloof en cultuur

Christelijke iconografie (literatuurlijst)

De zeven hoofdzonden

Bosch, de menselijke natuur en de hoofdzonden