Geschiedenis

Kerk- en religiegeschiedenis

 

Regionale en locale kerkgeschiedenis

 

Geschiedenis van de bisdommen Antwerpen en 's-Hertogenbosch

- Het kerkelijk leven in de Nederlanden: een themanummer van Communio n.a.v. de herdenking van de stichting van de bisdommen in 1559

- De herdenking van de stichting van de bisdommen in het oude hertogdom Brabant in 1559

- De geschiedenis van het bisdom Antwerpen: een symposium

- De Kempense bisdommen Antwerpen en 's-Hertogenbosch: het programma van een congres

- Franciscus Sonnius en de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559: een artikel van Gert Gielis

- Van inquisitie tot pacificatie. Franciscus Sonnius als 'vader van alle nieuwe bisschoppen in de Nederlanden': een PPP

- De geloofsbeleving in de bisdommen Antwerpen en 's-Hertogenbosch: een artikel van Marcel Gielis

- Reünie. Topstukken uit het KMSK terug in de kathedraal van Antwerpen: een tentoonstelling

- De maagschap van de H. Anna en de Jezusdynastie: een interview over de iconografie van de kunstwerken op een tentoonstelling

- Gevalstudies uit de archieven van de kerkelijke rechtbank van het bisdom Antwerpen: een artikel van Marcel Gielis

- Norbertijnen en Antwerpen: lezing en PPP

 

Deelgebieden van de kerkgeschiedenis

 

Kerkgeschiedenis per tijdvak

 

De Reformatietijd (16de eeuw)

De Reformatie in Antwerpen

- De augustijnen, de inquisitie en het ontstaan van de Sint-Andriesparochie: cataloog van een tentoonstelling

Adriaan van Utrecht - Paus Hadrianus VI

- Adriaan van Utrecht en de hervorming van Kerk en theologie: een PPP

- Adriaan van Utrecht (1459-1523) en de hervorming van Kerk en theologie: een artikel van Marcel Gielis

- Een portret van paus Adrianus VI. Theoloog Marcel Gielis en Utrechts historicus Ton van Schaik vertellen over de enige Nederlandse paus ooit. Een reportage van Waldy van Geenen en Emran Küçük.

Franciscus Sonnius

- Franciscus Sonnius en de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559: een artikel van Gert Gielis

- Van inquisitie tot pacificatie. Franciscus Sonnius als 'vader van alle nieuwe bisschoppen in de Nederlanden': een PPP

 

Hedendaagse tijd (19de-20ste eeuw - van ca. 1789 tot ca. 1962)

Anthonius van Gils

- Over de grenzen van het geloof. Primus Anthonius van Gils tussen Revolutie en Restauratie: een DVD-film