De oprichting van de nieuwe bisdommen (1559) en de weerslag op de Kempen

 

Congres van het Centrum voor Studie van land en Volk van de Kempen

Baarle-Hertog/Nassau, Cultureel Centrum, 10 oktober 2009

 

Dagindeling:

 

 9.30 uur          ontvangst met koffie

 

10 uur              opening en welkom door de voorzitter en herdenking Eugeen van Autenboer

10.20 uur         Dr. D. Vanysacker “De historiografie m.b.t. de invoering van de nieuwe bisdom-

men in de Nederlanden (1559) met bijzondere aandacht voor ’s-Hertogenbosch, Antwerpen en Luik”

10.50 uur         Dr. J.Peijnenburg "Het bisdom 's-Hertogenbosch"

 

11.20 uur         koffiepauze (max. 15 min)

 

11.35 uur         Dr. Christian Dury “De reorganisatie van het bisdom Luik”

 

 

12.05 uur         koffietafel in restaurant De Lindeboom

 

 

 

13.30 uur         Drs. Gert Gielis “De abdij van Tongerlo en haar incorporatie in het bisdom “s-

                        Hertogenbosch”                       

14.00 uur         Dr. Jos van den Nieuwenhuijzen “De archiefkamer van het bisdom Antwerpen”                                  

14.30 uur         Drs. Hans de Jong "De dekenaten Breda en Bergen-op-Zoom onder het Antwerps bestuur (1559-1802)"

                       

15 uur              koffiepauze

 

15.15 uur         discussie

 

15.45 uur         rondleiding door bezienswaardig Baarle-Nassau/Hertog (o.a. kerk en heemhuis)

 

16.45 uur         sluiting