Zondag, 13 september 2009

VATICAAN START ONDERHANDELINGEN MET ST.-PIUS X

BRUSSEL (KerkNet/KatholiekNederland) - Het Vaticaan zal de komende dagen onderhandelingen beginnen met de integristische St.-Pius X Priesterbroederschap. Dat zegt kardinaal Christoph Schönborn, de aartsbisschop van Wenen, in een gisteren gepubliceerd interview met de Beierse krant Passauer Neue Presse. Volgens kardinaal Schönborn heeft de paus "goede redenen" voor de dialoog met Pius X, die binnen de rooms-katholieke Kerk (nog) geen 'canonieke status' heeft. "Paus Benedictus XVI ziet het terecht als zijn plicht om voor de eenheid van de kerk te werken. Dat is de enige motivatie voor zijn inspanningen om een groep katholieken die van de Kerk zijn afgesplitst, terug te brengen(…) In de komende dagen beginnen eerst onderhandelingen tussen Ecclesia Dei, de daartoe competente Vaticaanse commissie, en de St.-Pius-broederschap. Daarbij zal de Pius-broeders zeer duidelijk worden gemaakt wat voor de Heilige Stoel niet onderhandelbaar is", aldus nog de kardinaal.
Tot de 'niet-onderhandelbare' punten behoren volgens kardinaal Schönborn “de wezenlijke resultaten van het Tweede Vaticaans Concilie, zoals de houding tegenover het jodendom, de houding tegenover de andere niet-christelijke religies, de houding tegenover de andere christelijke Kerken, de houding tegenover de godsdienstvrijheid als het fundamentele mensenrecht".
De Vaticaanse onderhandelingsgroep bestaat uit de secretaris van de pauselijke commissie Ecclesia Dei, de Italiaanse prelaat Guido Pozzo, de Zwitserse dominicaan Charles Morerod, de Duitse jezuïet Karl Josef Becker, en de vicaris-generaal van Opus Dei, de Spaanse bisschop Fernando Ocáriz Braña. De onderhandelaars van de St.-Pius-broederschap worden aangevoerd door de Spaans-Argentijnse bisschop Alfonso de Galarreta.

Ecclesia Dei
De commissie Ecclesia Dei werd op 2 juli 1988 opgericht door paus Joannes Paulus II. Ze heeft als doel traditionalistische geestelijken die verbonden waren met de in 1988 geëxcommuniceerde bisschop Marcel Lefebvre, met de rooms-katholieke Kerk te herenigen. Ook onderhoudt de commissie namens de paus betrekkingen met de schismatieke traditionalisten. Sinds 8 juli van dit jaar valt Ecclesia Dei onder de verantwoordelijkheid van de Congregatie voor de Geloofsleer. Begin dit jaar besloot paus Benedictus XVI de excommunicatie van de vier bisschoppen die in 1988 door Marcel Lefebvre waren gewijd, op te heffen. In een brief van 10 maart 2009 aan alle bisschoppen van de Kerk schreef hij dat hij dat gedaan had om verdere radicalisering van de St.-Pius X Priesterbroederschap te voorkomen. De vier Lefebvristische bisschoppen, onder wie De Galarreta, blijven wel geschorst zolang zij niet volledig gehoorzamen aan het pauselijk leergezag.

(Kerknet)