Zinzen, Kagame en het Rwandese bloedbad van 1994

Zie op http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B32TMSIS

het opiniestuk van Walter Zinzen in De Standaard

De vermoorde onschuld

PAUL KAGAME, DE MAN DIE NOOIT KRITIEK KRIJGT

 

Onze reactie die ingekort gepubliceerd is op DS Online:

 

Afgezien van de opmerking over IsraŽl die tussen haakjes is toegevoegd, ben ik het grosso modo eens met Walter Zinzen. Alleen ben ik van oordeel dat hij enkele belangrijke feiten niet bespreekt, die van groot belang zijn voor de beoordeling van Kagame in ons land.

Terecht stelt Zinzen dat het RPF van Kagame ook schuldig is aan het bloedbad van 1994, omdat het in 1990 "een spiraal van geweld op gang gebracht" heeft. Hierbij had hij moeten vermelden wat er op dat ogenblik (niet) gedaan is door de Belgische politici. Begin oktober 1990 is toenmalig Rwandees president Habiyarimana in ons land geweest om BelgiŽ om hulp te vragen in de strijd tegen het moorddadige RPF van Kagame. De christen-democraten en ook de Volksunie waren bereid om daarop in te gaan, maar de socialisten en (vanuit de oppositie) zeker de liberalen kozen toen al partij voor Kagame en het RPF. Koning Boudewijn vroeg in een eigenhandig geschreven brief aan premier Martens om para's naar Rwanda te sturen om dit bevriende land te helpen. Samen met minister van Buitenlandse Zaken Eyskens en met - als chaperonne - de PS-minister van Landsverdediging CoŽme is premier Martens toen per helicopter pendeldiplomatie gaan beoefenen in Centraal-Afrika. Hieruit is het akkoord van Mwanza voortgekomen dat dan weer geleid heeft tot onderhandelingen die in 1993 resulteerden in de akkoorden van Arusha, die evenwel niets opgelost hebben, maar de kiemen bevatten van de genocide van 1994.

Wat wel iets zou opgelost hebben is dat de Belgische regering in 1990 de raad van koning Boudewijn zou ter harte genomen hebben en Kagame een halt zou toegeroepen hebben op het ogenblik dat hij aan zijn moorddadige acties begon, maar dat werd verhinderd door de linkse kerk, de toekomstige paarse partijen. Ik vraag mij af of het niet getuigt van een blijvende loyauteit van Zinzen aan zijn linkse BRT-broodheren van destijds dat hij dat niet vermeldt!