Interventies in een discussie over een artikel in DS:

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100817_081

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100817_103

Vlaamse landkaart zorgt weer voor beroering

 

Op 17 augustus 2010 omstreeks 21:46, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Om in deze dwaze discussie tot een besluit te komen, zou men zich moeten afvragen of toerisme een gewest- dan wel een gemeenschapsmaterie is. Volgens mij dit laatste (maar aangezien zelfs de Vlaamse regering zelf zich ook als eens vergist heeft in dergelijke kwesties, is een vergissing zeer goed mogelijk). Dan heeft Doulkeridis ongelijk dat hij zich ergert aan het feit dat Brussel voorgesteld wordt als deel uitmakend van Vlaanderen, maar dan mag evengoed de Franstalige Gemeenschap Brussel - in cultureel opzicht althans (inzake persoonsgebonden materies) - als haar gebied beschouwen. Doulkeridis maakt er zich wel terecht boos over dat er op dat kaartje van de website 'Fabulous Flanders' 'Belgium' staat waar 'Wallonia' had moeten staan en dat niet duidelijk gemaakt wordt dat Vlaanderen en WalloniŽ (en natuurlijk ook Brussel, dat overigens tot nader order wel degelijk een afzonderlijk gewest is) samen BelgiŽ vormen.

 

Op 18 augustus 2010 omstreeks 00:01, zei Marcel Gielis, Turnhout:

De benaming 'Holland' voor de omgeving van Eindhoven, is (zeker ook voor iemand zoals ik, die al bijna 35 jaar in Tilburg werk en mij dikwijls veeleer Brabander dan Vlaming voel) op het eerste zicht choquerend. Maar in het Engels is mij althans geen alternatief bekend. De benaming 'the Netherlands' zou ik immers willen reserveren voor de 16de-eeuwse Nederlanden of mutatis mutandis de huidige Benelux (hoewel: in de 16de eeuw: plus het huidige Frans-Vlaanderen en misschien enkele gebiedjes in Duitsland en vooral min het prinsbisdom Luik, hoewel het cultureel en religieus wel toe hoorde, en ook min bv. Thorn, dat rijksonmiddelbaar was). Zie overigens de website van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken(http://www.minbuza.nl/en/You_and_the_Netherlands/About_the_Netherlands/General_information/Holland_or_the_Netherlands), waar men zich tegenover de Brabanders, Limburgers, Friezen en Groningers e.d. min of meer verontschuldigt dat men 'Nederland' in het Engels moeilijk anders kan vertalen dan met 'Holland'. Suggesties voor een betere vertaling zijn blijkbaar welkom!

 

Op 18 augustus 2010 omstreeks 00:43, zei Marcel Gielis, Turnhout [in reactie op: "Op 17 augustus 2010 omstreeks 18:47, zei Jan B., Hoboken (Antwerpen)"]:

Ik denk dat de auteur van deze mail zich vergist. Ik werk sinds 1976 in Nederland en heb daar sindsdien inderdaad altijd sociale zekerheid betaald. Belastingen betaalde ik in BelgiŽ, maar in 2002 is dat veranderd, zodat ik sinds 2003 belastingen betaal in Nederland. De Vlamingen, die vanalles willen splitsen, beseffen onvoldoende hoeveel reeds door Europa geregeld is. Als zij dat willen doen bv. met takken van de sociale zekerheid die (zoals het kindergeld!) onder EEG-verordening 1408/71 vallen, zullen zij bv. in Brussel de regels moeten respecteren die gelden voor grensarbeiders. Afgezien van het feit dat dat haast onoplosbare problemen zal scheppen, zou het mettertijd ook wel eens vreselijk nadelig voor Vlaanderen kunnen uitvallen, want uiteindelijk zal iedereen die in Brussel werkt, mogen kiezen voor het meest voordelige systeem. Uit de Europese regelgeving inzake sociale zekerheid blijkt dat Europa bezig is een federatie te worden. Het is dan dwaas om van BelgiŽ een confederatie te maken.

 

Op 18 augustus 2010 omstreeks 01:39, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Na interventies over gewesten en gemeenschappen in BelgiŽ, buurlanden van Vlaanderen en sociale zekerheid en fiscaliteit van grensarbeiders, wil ik nog iets zeggen over de steden die voorkomen op het kaartje. Ik dacht eerst dat de cartograaf de steden had aangestipt die in de Michelingids minstens twee sterren krijgen, maar bij raadpleging van mijn goede oude 'guide' (uit 1979) bleek dat dan Lier en zelfs Knokke-Heist hadden moeten opgenomen worden en dat Ieper (slechts ťťn ster) er teveel was. Maar aangezien men zich blijkbaar vooral richtte op Engelstalige toeristen kon Ieper natuurlijk niet ontbreken. Dat van onze badsteden alleen Oostende genoemd wordt, en niet Knokke zal niemand erg vinden. Lier was waarschijnlijk teveel van het goede voor de provincie Antwerpen. Maar veel meer dan de positie van Brussel is het feit dat men voor Limburg geen enkele plaats noemt, het grootste tekort van deze kaart: Tongeren en Bokrijk krijgen in mijn 'guide Michelin' evenzeer als Ieper ťťn ster.