Resolutie & resultaat

Uit de Standaard Online

 

Paus
woensdag 29 april 2009

SP.A-senator Marleen Temmerman heeft haar voorstel van resolutie tegen de condoom-uitspraken van de paus teruggetrokken. CD&V en CDH wilden niet weten van een tekst waarbij de kerkvorst op de korrel werd genomen. Ook PS-fractieleider Philippe Mahoux formuleerde enkele opmerkingen, de MR stuurde gewoon haar kat. Temmerman wil nu een nieuwe tekst opmaken. Daarin wordt het Vaticaan gevraagd om de uitspraken van de kerkvader te nuanceren of te corrigeren, aangezien het wetenschappelijk vaststaat dat het condoom een bijdrage levert in de strijd tegen hiv.

Pausresolutie in Senaat teruggetrokken
dinsdag 28 april 2009

BRUSSEL - In de Senaatscommissie Buitenlandse Zaken heeft Marleen Temmerman (SP.A) haar resolutievoorstel over de controversiële condoom-uitspraken van de paus teruggetrokken. Ze kondigde aan een nieuwe tekst te zullen opmaken waarin aan het Vaticaan gevraagd wordt om de uitspraken van de kerkvader te corrigeren, aangezien het wetenschappelijk bewezen is dat condooms wel degelijk bijdragen in de strijd tegen hiv en aids.

Vorige week was in de commissie afgesproken naar een consensustekst te zoeken. Met name CD&V vond het niet kunnen dat in de toelichting van het voorstel van resolutie de uitspraken van de paus bestempeld werden als een misdaad tegen de menselijkheid.

Condooms zijn volgens Benedictus XVI geen oplossing tegen het dodelijk virus. Het uitdelen van voorbehoedmiddelen maakt het probleem volgens hem enkel erger. De voorbije week kon echter geen brede consensus over een nieuwe tekst vinden.

Dinsdag verklaarde CD&V-fractieleidster Sabine de Bethune dat haar fractie de resolutie niet zou stemmen, ook niet als de tekst geamendeerd zou worden. De toelichting kan immers niet geamendeerd worden, luidde het.

De Bethune werd door CDH gevolgd. Volgens haar moet nu een nieuwe kans gecreëerd worden om de problematiek rond het aidsbeleid en de ontwikkelingssamenwerking aan te kaarten.

Marleen Temmerman besloot dan maar haar voorstel terug te trekken. Ze kondigde dinsdagmiddag aan dat de SP.A een nieuw voorstel van resolutie zal uitwerken. België heeft dan wel als één van de enige landen een reactie gestuurd naar het Vaticaan, maar de volksgezondheid blijft in gevaar, aldus Temmerman. De veiligheid van het condoom wordt immers in vraag gesteld, terwijl het volgens haar het enige werkbare middel is tegen hiv-besmetting.

Daarom wil ze dat de Belgische regering in de resolutie opgedragen wordt om de woorden van de paus te nuanceren of corrigeren, aangezien het wetenschappelijk vaststaat dat het condoom wel degelijk een bijdrage levert in de strijd tegen hiv.

 

Senaat blijft bakkeleien over resolutie tegen condoom-uitspraken paus
woensdag 22 april 2009

BRUSSEL - Er is nog steeds geen ruime meerderheid in de Hoge
Vergadering over een tekst die uitspraken van de paus veroordeelt.

De Kamer keurde voor de paasvakantie een voorstel van resolutie goed waarin de regering werd gevraagd bij het Vaticaan diplomatiek protest aan te tekenen tegen de omstreden uitspraken van de paus over het gebruik van condooms.

De Heilige Stoel reageerde scherp op de demarche. 'Wij betreuren dat een parlement dacht dat het goed was de Heilige Vader te bekritiseren over een fragment dat uit zijn context werd getrokken ... Sommige groepen maken er duidelijk gebruik van om de paus te intimideren.'

Dat de regering al stappen ondernam, belette de senaatscommissie Buitenlandse Betrekkingen niet een eigen tekst uit te werken. Dinsdag werd er een halve dag pittig over gediscussieerd. Vooral over het feit dat de indieners van de tekst - onder wie Marleen Temmerman (SP.A) en Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) - in hun tekst opmerken dat 'de uitspraken van een religieuze wereldleider als zouden condooms de aidsepidemie stimuleren, bestempeld moeten worden als een misdaad tegen de menselijkheid'.

Temmerman benadrukte gisteren dat gezagsdragers een eigen mening mogen hebben, maar wel de waarheid moeten vertellen. 'Ze mogen ook niet zomaar zeggen dat roken niet schadelijk voor de gezondheid is. De paus moet eerlijk blijven. Als hij om morele redenen tegen condooms is moet hij dat zeggen.' De SP.A-politica ontkende ook dat de uitspraken van de paus uit hun context zouden zijn gerukt.

Vankrunkelsven herhaalde dat de omstreden uitspraken veel sensibiliseringswerk teniet doen. 'Niets is zo moeilijk als gedrag wijzigen, zeker in Afrika. Die inspanningen vanuit een gezagspositie ondermijnen is een misdaad tegen de menselijkheid.' Al moest die laatste term niet in zijn juridische context worden gebruikt.

CD&V-senator Pol Van Den Driessche en zijn CDH-collega Francis Delpérée trokken fel van leer tegen het gebruik van de juridisch beladen term.

'Ik ben gedegouteerd', sneerde Van den Driessche. Sabine de Bethune (CD&V) vond dat de resolutie 'vijgen na Pasen' waren. Ze stelde dat condooms nuttig maar onvoldoende zijn. 'Er moet ook sprake zijn van verantwoorde seksualiteit.' Haar partijgenote Els Schelfout benadrukte dan weer dat 'het aidsprobleem niet opgelost wordt door het verspreiden van condooms'.

Omdat de senatoren er voorlopig niet uitraakten, werd beslist om nog een ultieme poging te ondernemen om tegen volgende week een voorstel uit te werken dat op een ruime meerderheid kan bogen. Dat gebeurde ook in de Kamer. Vraag blijft of een resolutie van de Senaat wel zinvol is. Zeker als ze nog even op zich laat wachten. Want voorlopig is er nog steeds geen resultaat. Of toch. 'Het resultaat is dat de tekst die op tafel lag, is afgeblokt', aldus een opgetogen Van Den Driessche.