Debat over Kerk en homoseksualiteit

Bij het aantreden van de nieuwe paus publiceerden de media vroegere negatieve uitspraken van Franciscus I over homoseksualiteit. In een vraaggesprek met Le Soir ter gelegenheid van Pasen verwoordde aartsbisschop LĂ©onard wat de Kerk leert over homoseksualiteit; de media maakten er wel een schandaaltje van. Omdat de kerkelijke leer over homoseksualiteit aldus toch weer in de belangstelling lijkt te komen, publiceren we een dossier over Kerk en homoseksualiteit. We hopen mettertijd te komen tot een theologische stellingname.
- Passage over homoseksualiteit uit een boek van de grote Franse dominicanertheoloog en latere kardinaal Yves Congar: cover, p. 131, p. 132

- Een aantal links over de Nederlandse moraaltheoloog Jan Visser en zijn houding tegenover homoseksualiteit

- Een artikel van de bekende Leuvense moraaltheoloog Louis Janssens over homoseksualiteit (uit De Standaard)
- Een stellingname tegenover homo-adoptie door Frans Van Looveren (uit Tertio)