De Processie op het Begijnhof van Turnhout

Kerkwijdingsfeest van het H. Kruis - OMD

12 september 2010

 

Foto's van de processie van 2008 door Ludo Verhoeven:

http://www.pbase.com/ludo_verhoeven/begijnhof_turnhout_processie

een artikel waar wel wat bedenkingen bij te maken zijn:

http://www.volkskrantreizen.nl/redactie/frans_van_schoonderwalt/artikel27096/waar_rijstpap_is_stopt_de_proc

 

De fanfare van de Xaverianen komt onmiddellijk na het kruis dat de processie opent (kruisdrager met twee kandelaardragers).

 

I. Het H. Kruis

- "O kruis, onze enige hoop"

Deze aanroeping die hier op een in de processie meegedragen 'schild' verschijnt, komt uit de hymne Vexilla regis prodeunt. Deze hymne is te beluisteren op bv.:

http://www.youtube.com/watch?v=8fHVyO2DLA4

T.g.v. de OMD die in het thema stond van 'hout' heeft het DF van Turnhout van het H. Hout (= H. Kruis) laten uitvoeren. In het boekje dat bij deze gelegenheid gemaakt is, is de tekst van deze hymne te vinden. In een ander boekje is uitleg over het lof van het H. Kruis, o.a. over deze hymne, te vinden.

Zie Lof en Vespers!

 

- "Zeven eeuwen begijnhof van het H. Kruis"

 

II. Maria: "Naast het kruis, met weenende oogen, stond de Moeder, diep bewogen" (Stabat Mater, vert. G. Gezelle)

http://www.youtube.com/watch?v=gsqWALgdJE8

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater

http://www.stabatmater.info/dutch.html

zie vertaling van Guido Gezelle

http://books.google.be/books?id=sP9ySIDdZ-cC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

zie p. 1136: "Naast het kruis, ..."

http://www.gerardweel.nl/sequensen/index.php

Rozenkrans: zie http://www.gazetvanturnhout.be/wp/2009/10/06/object-van-de-maand-rozenkrans/

 

III. H. Sacrament

* Processievaandel Heilig Sacrament

* Groep koorzangers

Koninklijk Heilig Kruis Begijnhofkoor: zie http://www.kerknet.be/parochie/767/nieuws_detail.php?subsiteID=286&nieuwsID=89628

Er is een brochure met de processiegezangen samengesteld. Over deze gezangen zie de reeds vermelde pagina Lof .

* Groep Gilde van het H. Sacrament van de Niervaart uit Breda: zie http://www.niervaertgilde.nl/

* Groep Broederschappen van het Heilig Venerabel en de Rozenkrans met flambouwen en lantarens

(zie http://www.kerknet.be/parochie/767/nieuws_detail.php?subsiteID=286&nieuwsID=92937

en http://docs.taxandriavzw.be/PDF/Nieuwsbrief_2009_3.pdf )

Zie de glasramen van deze broederschappen in de Sint-Pieterskerk van Turnhout:

http://www.kikirpa.be/www2/cgi-bin/wwwopac.exe?DATABASE=obj2&LANGUAGE=1&OPAC_URL=&%250=49103&LIMIT=50

http://www.kikirpa.be/www2/cgi-bin/wwwopac.exe?DATABASE=obj2&LANGUAGE=1&OPAC_URL=&%250=49102&LIMIT=50

* Groep acolieten (misdienaars)

* Groep die het sacrament onder een baldakijn begeleidt

De priester draagt in de ciborie een tijdens de eucharistieviering geconsacreerde hostie. Onder de gedaante van het Brood (hostie) is Jezus Christus zelf tegenwoordig. Uit eerbied knielen de gelovigen wanneer het baldakijn voorbijkomt. Acolieten kondigen met belgerinkel de komst aan.

Op drie plaatsen geeft de priester die de ciborie draagt (meestal de pastoor van het begijnhof), tijdens de rondgang aan de gelovigen de zegen met het H. Sacrament: bij de Calvarie aan de ingang, bij de kapel van het Heilig Aanschijn en tot slot in de begijnhofkerk.

 

Bij de zegening met het H. Sacrament wordt het Tantum ergo gezongen:

http://www.youtube.com/watch?v=AZk5vaoZcKE&feature=related

Bij het binnengaan in de kerk op het einde van de processie wordt het Te Deum gezongen:

http://www.youtube.com/watch?v=mdYqP9A-Tr8&feature=related

http://nl.wikipedia.org/wiki/Te_Deum